Kreatief werken met jongeren

Klik op een 'ventje' voor meer info over de deze groep

De groepverdeling en hun begeleiding

Vzw jeugdatelier Krejo wordt volledig gedragen en gestuurd door vrijwilligers. In Krejo-termen: 'de werkploeg'. Dit om de eenvoudige reden dat wij een groep vrienden zijn, één ploeg, die voortdurend keihard en veel werkt om ons jeugdatelier draaiende te houden.

De meerderheid van deze werkploeg is begeleider en begeleidt dus de kinderen en de tieners. Elk team bestaat uit twee of drie ervaren werkploegers, eventueel aangevuld met werkploegers in opleiding. Verder wordt de teams ondersteund door het collectief en een aantal andere oudere werkploegers die geen specifieke groep begeleiden maar vanuit hun ervaring 'back-up' bieden. Zij nemen ook andere zaken zoals administratie, technische zaken, PR, etc. voor hun rekening.

Omdat wij echt kwaliteitsvol jeugdwerk willen zijn, volgen alle werkploegers een intensieve opleiding van twee jaar (bestaand uit Vormingsatelier op vrijdagavond en een eenjarige stage), zijn wij allemaal houder van het attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk (uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd) en wordt er voortdurend geïnvesteerd in verdere vorming voor alle begeleiders.

Het Collectief

Jan De Schepper
Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Gusta Van Poucke
0471/41 27 52
Charlotte Borremans
0498/34 15 67
Maarten Verwee
0468/30 11 84
Kinderatelier Kebo Pjoriks Skoetjes Rawabs Tipebido's Zwamba's Tieneratelier Tjoeka Zwiegzwichsels Zigrat Kolior SOA

Tieneratelier

...

Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79

Kinderatelier

...

Marie Borremans

Sociaal Ontspannende Activiteit

Voor alle werkploegers en oudleden van 16 jaar en ouder. SOA staat voor Sociaal Ontspannende Activiteiten. Het biedt de kans aan de werkploeg om elkaar op een ontspannende manier te ontmoeten, los van het werken met kinderen en tieners. Anderzijds geeft het de tieners uit zigrat, die niet in begeleiding wensen over te gaan, de kans hun Krejovrienden verder te blijven ontmoeten.

Zigrat

Voor alle tieners geboren in 2005: het laatste jaar 'tiener zijn' in Krejo. Deze de groep krijgt de kans om zich eens heel intens te 'smijten' in een groter creatief thema of project. Hun intens samenwerken zorgt ook voor waardevol samen verder groeien als groep met vriendschapsbanden voor het leven. Qua creatief en expressief gedrag bereikt deze groep hun hoogtepunt om zo een orgelpunt te zetten na jaren creatief bloeien.

Marte Van Poucke
0474/02 29 88
Helena Van Wyk

Kolior

Voor alle tieners geboren in 2006: Deze tieners zijn meestal al jaren in Krejo en zijn al goed vertrouwd met het creatief en muzisch werken. In uitdagende activiteiten wordt hun creatief gedrag aangescherpt. Zij komen samen met de andere tieners op zaterdagvoormiddag en genieten van een aantal extra activiteiten die er tijdens het werkjaar bijkomen.

Charlotte Borremans
0498/34 15 67
Paulo Kindelan
Jolyn Heida

Zwiegzwichsels

Voor alle tieners geboren in 2007: een bijzonder enthousiaste energieke groep tieners, die hun eerste serieuze stapjes zetten in het creatief expressief bezig zijn. Vanuit creatief gedrag de mafste ideeën vorm geven binnen een duidelijk en veilig kader van waarden en normen zodat elke tiener zichzelf mag en kan zijn, is in het tieneratelier de voedingsbodem. Naast de gewone zaterdagvoormiddagen (om de veertien dagen) zijn er ook heel wat 'speciaalkes' waar we ons zalig amuseren!

Lynse Vlerick
0479/70 75 55
Kasper De Bie
Amber Van Langenhove

Tjoeka

Voor alle tieners geboren in 2008: onze jongste tienergroepen en de grote 'speelvogels' die het toch aandurven zich iets meer te verdiepen in de vijf expressievormen. In het tieneratelier groeit het ik-gerichte van het kind zijn naar het jij- en wijgerichte. Deze jonge tieners zetten daar de eerste stappen. Ze komen samen op zaterdagvoormiddag om de veertien dagen en zien elkaar in een aantal extra activiteiten.

Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Pieter-Jan Beirnaert
Mathieu Vandemaele
Jasper Van Wayenberge

Zwamba's

Voor alle kinderen geboren in 2009: Naast het verkennen en steeds verder uitdiepen van de expressie durven zij de lat vrij hoog te leggen. Ze proberen op een verrassende en ruimdenkende manier de werkvormen intenser en creatiever uit te werken. Binnen de grote projecten, waarin het proces de bovenhand haalt op het eindproduct, bouwen ze samen aan een sterke groepsband. Verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken, openstaan voor andere visies, zichzelf durven zijn, vertrouwen,... zijn waarden waar de Zwamba's gedurende het werkjaar in evolueren, tot een hechte groep! De Zwambatrip is een absoluut hoogtepunt als afsluiter van al die fantastische jaren in het kinderatelier... hop naar het Tieneratelier!

Nelis Van Bossche
0494/74 42 73
Loes Schutyser
Johannes Agstribbe
Maud Vander Vennet

Tipebido's

Voor alle kinderen geboren in 2010: Naast het verkennen en steeds verder uitdiepen van de vijf expressievormen, ingekleed in een uitdagend thema staan waarden als samenwerken en openstaan voor de ideeën van een ander hoog aangeschreven in deze groep. Ze vormen dan ook een enthousiaste en gezellige bende. Net als de overige groepjes in het kinderatelier komen de Tipebido's nog op andere momenten samen dan op zaterdagvoormiddag. Hierover lees je meer bij ''extra activiteiten''!

Maarten Verwee
0468/30 11 84
Vika Saelens
Arne Verliefde
Lieve Vanfleteren
Christophe Marushwa

Rawabs

Voor alle kinderen geboren in 2011: Een gepast evenwicht tussen fantasie en realiteit binnen de activiteiten maakt van hen een creatieve en expressieve groep. Samen speels, maar het ook al eens technischer durven bekijken van een werkvorm brengt hen dichter bij de grote verscheidenheid van de expressievormen. Ook de Rawabs hebben verschillende 'extraatjes'.

Gusta Van Poucke
0471/41 27 52
Elisa De Cock
Stasse Verlinde
Eva Van Wayenberge
Marthe Terny

Skoetjes

Voor alle kinderen geboren in 2012: Deze proeft en experimenteert op een vrijblijvende en vooral speelse manier van de vijf expressievormen, ingekleed in een fris en avontuurlijk thema. Een hoge graad van fantasie is dan ook aanwezig binnen de ruime waaier van activiteiten die deze speelse, actieve groep van kinderen krijgt aangeboden. Naast de 'gewone' activiteiten op zaterdagvoormiddag genieten de skoetjes ook van vele extra activiteiten!

Vera Vanfleteren
0472/36 45 42
Flore De Pauw
Margot Bollaert
Milan Raes
Zoë Decuypere

Pjoriks

Voor alle kinderen geboren in 2013. Deze jonge groep kinderen werkt in allerlei leuke activiteitenprojecten en thema's uit, die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. De thema's worden samen met de kinderen bepaald en combineren heel wat fantasie met avontuur. Het is een verdere, speelse kennismaking met de vijf expressievormen. Er wordt gewerkt in een vaste groep (van maximum 30 kinderen) begeleid door hun vast team werkploegers, zodat elk kind zich individueel gekend en begeleid weet. Buiten de gewone zaterdagvoormiddagen zijn er ook af en toe extra activiteiten.

Yithro Van Os
0485/89 71 45
Yana Koolen
Hannah Van den Bosche
Sam Vermeersch
Laurien Hoja

Kebo

Voor alle kinderen geboren in 2014. Deze jongste groep kinderen werkt in allerlei leuke activiteitenprojecten en thema's uit, die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. De thema's worden samen met de kinderen bepaald (bereneiland, indianen, luchtprins,... ). Het is een eerste, speelse en avontuurlijke kennismaking met de vijf expressievormen. Er wordt gewerkt in een vaste groep (tot 30 kinderen) met elk hun vaste werkploegers, zodat elk kind zich snel 'thuis' kan voelen. Buiten de gewone zaterdagvoormiddagen zijn er ook af en toe extra activiteiten.

Juliette Borremans
0490/40 16 37
Lize Lambert
Palmyra De Nil
Rune Van Haesevelde
Sverre Verlinde