Kreatief werken met jongeren

Klik op de symbooltjes voor meer info over onze werking

Krejo is...

... een jeugdatelier in Gentbrugge, gevestigd in Claragoed 2, dat openstaat voor kinderen en tieners van 6 tot 16 jaar.  Om iedereen de kans te geven zich te ontplooien in zijn eigen leefwereld, werken we in vaste leeftijdsgroepen, met vaste begeleiders.

... als een speeltuin

Om jou een idee te geven van wat jeugdatelier Krejo juist probeert te zijn, gebruiken we het beeld van een speeltuin. In deze speeltuin vind je alles terug waar Krejo voor staat. Hieronder leggen we de vier pijlers van de visie van ons jeugdatelier uit. Bij de prent van de speeltuin staat meer uitleg over de inhoud van onze activiteiten, die gebaseerd zijn op de "5 expressievormen".

Voor kinderen en tieners

In Krejo is iedereen vanaf 6 tot 16 jaar welkom! Of je nu jongen of meisje bent, blank of zwart, van ver komt of van heel dichtbij, arm of rijk,... Jij bent welkom als je denkt dat alles wat je in deze speeltuin vindt, jou aantrekt. Momenteel zijn we in Krejo ongeveer met 250 kinderen en tieners! Om ervoor te zorgen dat elk kind, elke tiener zo zijn weg kan vinden samen met leeftijdsgenoten, zijn alle kinderen en tieners opgedeeld in vaste leeftijdsgroepen met vaste begeleiders. De verdeling van de groepen en hun begeleiderts vind je hier.

De 5 expressievormen

In onze zandbak van creativiteit staan 5 grote spelelementen: de 5 expressievormen! Deze staan voor verschillende manieren om aan onze creativiteit vorm te geven; ze liggen aan de basis van onze activiteiten. Vanuit een beleving, een waarneming, een gevoel, onze fantasie, een impuls vertrokken, krijgt wat in ons leeft gestalte: dat is expressie! In elke activiteit zullen we proberen al spelend tot die expressie te komen. Meestal beperken we ons in een activiteit niet tot 1 expressievorm, maar leven we ons uit in alle expressievormen. In bijna elke activiteit komen dus de verschillende expressievormen, ook al is het maar eventjes, aan bod. Vaak werken we aan een project, dan zijn verschillende activiteiten inhoudelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit dan tot een toon-moment waar we een publiek laten meeproeven van onze expressie.

Bewegingsexpressie

Bewegingsexpressie doet ons door beweging met ons lichaam uitdrukken wat in ons leeft. Denk maar aan dans, mime, 'action painting',...

De 5 expressievormen

In onze zandbak van creativiteit staan 5 grote spelelementen: de 5 expressievormen! Deze staan voor verschillende manieren om aan onze creativiteit vorm te geven; ze liggen aan de basis van onze activiteiten. Vanuit een beleving, een waarneming, een gevoel, onze fantasie, een impuls vertrokken, krijgt wat in ons leeft gestalte: dat is expressie! In elke activiteit zullen we proberen al spelend tot die expressie te komen. Meestal beperken we ons in een activiteit niet tot 1 expressievorm, maar leven we ons uit in alle expressievormen. In bijna elke activiteit komen dus de verschillende expressievormen, ook al is het maar eventjes, aan bod. Vaak werken we aan een project, dan zijn verschillende activiteiten inhoudelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit dan tot een toon-moment waar we een publiek laten meeproeven van onze expressie.

Muzikale expressie

Muzikale expressie geeft ons de mogelijkheid om ons te uiten met geluiden en klanken. Dit gaat van muziek beluisteren, musiceren met al dan niet zelfgemaakte instrumenten, spelen met opraapgeluiden, zingen,... tot eigen composities maken.

De 5 expressievormen

In onze zandbak van creativiteit staan 5 grote spelelementen: de 5 expressievormen! Deze staan voor verschillende manieren om aan onze creativiteit vorm te geven; ze liggen aan de basis van onze activiteiten. Vanuit een beleving, een waarneming, een gevoel, onze fantasie, een impuls vertrokken, krijgt wat in ons leeft gestalte: dat is expressie! In elke activiteit zullen we proberen al spelend tot die expressie te komen. Meestal beperken we ons in een activiteit niet tot 1 expressievorm, maar leven we ons uit in alle expressievormen. In bijna elke activiteit komen dus de verschillende expressievormen, ook al is het maar eventjes, aan bod. Vaak werken we aan een project, dan zijn verschillende activiteiten inhoudelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit dan tot een toon-moment waar we een publiek laten meeproeven van onze expressie.

Beeldende expressie

Bij beeldende expressie, gebruiken we allerlei materialen om onze fantasie vorm te geven. Technieken zoals tekenen, schilderen, boetseren met klei, timmeren, een eigen outfit maken zijn slechts een middel om aan onze creativiteit gestalte te geven. Hierdoor staat de beeldende expressie dichter bij de beeldende kunst dan bij het knutselen.

De 5 expressievormen

In onze zandbak van creativiteit staan 5 grote spelelementen: de 5 expressievormen! Deze staan voor verschillende manieren om aan onze creativiteit vorm te geven; ze liggen aan de basis van onze activiteiten. Vanuit een beleving, een waarneming, een gevoel, onze fantasie, een impuls vertrokken, krijgt wat in ons leeft gestalte: dat is expressie! In elke activiteit zullen we proberen al spelend tot die expressie te komen. Meestal beperken we ons in een activiteit niet tot 1 expressievorm, maar leven we ons uit in alle expressievormen. In bijna elke activiteit komen dus de verschillende expressievormen, ook al is het maar eventjes, aan bod. Vaak werken we aan een project, dan zijn verschillende activiteiten inhoudelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit dan tot een toon-moment waar we een publiek laten meeproeven van onze expressie.

Dramatische expressie

Bij dramatische expressie brengen we verhalen en situaties tot leven. Voorbeelden zijn toneel, musical, poppenspel, pantomime,...

De 5 expressievormen

In onze zandbak van creativiteit staan 5 grote spelelementen: de 5 expressievormen! Deze staan voor verschillende manieren om aan onze creativiteit vorm te geven; ze liggen aan de basis van onze activiteiten. Vanuit een beleving, een waarneming, een gevoel, onze fantasie, een impuls vertrokken, krijgt wat in ons leeft gestalte: dat is expressie! In elke activiteit zullen we proberen al spelend tot die expressie te komen. Meestal beperken we ons in een activiteit niet tot 1 expressievorm, maar leven we ons uit in alle expressievormen. In bijna elke activiteit komen dus de verschillende expressievormen, ook al is het maar eventjes, aan bod. Vaak werken we aan een project, dan zijn verschillende activiteiten inhoudelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit dan tot een toon-moment waar we een publiek laten meeproeven van onze expressie.

Verbale expressie

Deze expressievorm geeft ons de mogelijkheid ons te uiten in teksten, gedichten en verhalen. Zowel het schrijven van een tekst, het vertellen van een verhaal of het voordragen van een zelfgeschreven gedicht zijn uitingen van verbale expressie.

Spelen en leren spelen

Krejo is een jeugdvereniging en bijgevolg 'speelt' alles zich af in de vrije tijd van kinderen en tieners. Krejo is een hobby, een vorm van ontspanning, waar iedereen kind en tiener kan zijn. We zijn geen academie dus, geen school! Speelplezier opwekken en plezier beleven met elkaar, daar draait het om. En omdat we een jeugdatelier zijn, wordt er speels gewerkt met kunst of vanuit spel vertrokken 'richting' kunst. Uiteraard zal dit soms een inspanning vragen, maar dit allemaal in een speelse omgeving waarin iedereen volop wordt geprikkeld om zich uit te leven... Eén grote speeltuin dus!

Creatief werken met jongeren

De hele speeltuin is gefundeerd op en in een gigantische zandbak van creativiteit. Creativiteit is de basis van alles wat we doen. Elke activiteit heeft als doel het creatief gedrag van kinderen te stimuleren. Kinderen en tieners krijgen de kans om vanuit een doordacht opgebouwd proces zelf hun weg te zoeken, te experimenteren, te ontdekken, zich te verdiepen .... en dit zowel alleen als in groep. Het resultaat van elk proces, het 'eindproduct', is altijd ondergeschikt aan het creatieve proces dat wordt beleefd. In tegenstelling tot een academie is Krejo is dus niet productgericht. Krejo is ook niet competitief: het gaat er nooit om 'de beste' te zijn in iets, wél om het beste uit onszelf naar boven te halen.

Sociaal vangnet

De volgende slogan gebruikt Krejo al sinds jaar en dag: ik, jij, wij! De vorming van sociaal gedrag en het [be]leven in groep, vertrekkend vanuit elk individueel ikje is bij ons essentieel: vanuit jezelf [ ik ] naar anderen [ jij ] stappen om zo een groep [ wij ] te vormen. Zorg dragen, respect en betrokkenheid zijn bij ons, ook voor de allerkleinsten, belangrijke waarden. In een verdere fase evolueert elke groep tot een vaste en hechte vriendengroep, een vangnet, waar het leuk is om in te springen, te liggen, te hangen, maar dat je ook 'opvangt' bij moeilijke momenten. Een echte thuis dus waar je jezelf kan zijn. Het is dan niet toevallig dat ons gebouw het 'Krejohuis wordt genoemd!


Pedagogisch leiden

Het kwalitatief begeleiden van alle kinderen en tieners staat bij ons centraal. Dit gebeurt op een doelgerichte, methodische en pedagogisch onderbouwde manier. Begeleiden is niet van aan de zijlijn roepen maar tussen de kinderen staan en mee bewegen met wat er leeft. Wij engageren ons als begeleiders – die wij trouwens "werkploegers" noemen – om de kinderen en tieners waarden en normen mee te geven. Dit opvoeden heeft veel facetten: luisteren en uitleg geven, grenzen doen verleggen en grenzen trekken, aanmoedigen en schouderklopjes geven, enzovoort.
 In onze speelse, creatieve omgeving helpen we de kinderen en tieners mee groot te worden.